ยกระดับคุณภาพการศึกษา น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรมความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 19 ต.ค. 62
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 22 ก.ย. 62
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปีการศึกษา2562 09 ส.ค. 62
หลักสูตรโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารดาวน์โหลดน่ะค่ะ 03 ก.ค. 61
แจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ 28 พ.ย. 60
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2/2560 24 ต.ค. 60
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 2) 24 ต.ค. 60
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 1) 24 ต.ค. 60
ภาพกิจกรรม
บทความน่ารู้
ความหมายของดอกไม้จันทร์พระราชทานชนิดต่างๆ
Thailand 4.0
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ