ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR รายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 7
ตารางรวมนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.67 KB 31
ตารางสอนรวมครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.6 KB 32
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 675.86 KB 35
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 37
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.78 MB 40
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2/2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.97 MB 39
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60 Word Document ขนาดไฟล์ 43.03 KB 35
ใบลากิจนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 44