ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 317) 12 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 289) 12 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 239) 11 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 214) 11 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 233) 10 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 241) 10 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 230) 09 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 232) 08 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 116) 08 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 127) 07 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 124) 07 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 125) 06 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 110) 06 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 119) 05 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 125) 05 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 124) 04 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 128) 04 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 107) 03 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 112) 03 พ.ค. 63
รับสมัครเรียน63 (อ่าน 159) 23 เม.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2562 (อ่าน 214) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2562 (อ่าน 219) 02 ม.ค. 63
ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 636) 19 ต.ค. 62
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 355) 22 ก.ย. 62
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปีการศึกษา2562 (อ่าน 329) 09 ส.ค. 62
หลักสูตรโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารดาวน์โหลดน่ะค่ะ (อ่าน 1094) 03 ก.ค. 61
แจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (อ่าน 1107) 28 พ.ย. 60
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 1) (อ่าน 1054) 24 ต.ค. 60
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 2) (อ่าน 1104) 24 ต.ค. 60
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2/2560 (อ่าน 1151) 24 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 1011) 29 ก.ย. 60
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ (อ่าน 975) 21 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 986) 21 ก.ย. 60
ปฎิทินกำหนดการจัดการแข่งขันฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต สพม.42 (อ่าน 940) 13 ก.ย. 60
ใบลาของนักเรียน (อ่าน 719) 03 ส.ค. 60
คู่มือยืมเงินโครงการอบรมครู (อ่าน 694) 02 ส.ค. 60
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (อ่าน 679) 17 ก.ค. 60
แจ้งครูกรอกข้อมูล บัญชีรายละเอียด การลงทะเบียนอบรมครู ปีงบประมาณ 2560 สพม. 42 (อ่าน 1039) 13 ก.ค. 60
การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู คนละ 10,000 บาท (อ่าน 6446) 03 ก.ค. 60
ขอเชิญชวนคุณครูส่งแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) (อ่าน 776) 22 มิ.ย. 60