ผู้บริหาร

นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2015
ปรับปรุง 26/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 139119
Page Views 187515
รับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร พยัคฆกูล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญภา คงทรัพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัชชากร ทองขัน
ตำแหน่ง : ฝ่านกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาเทพ บัววาด
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภาวรรณ ทานัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา คำเเหง
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรจาริน คงคา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภิสรา ไชยปัญหา
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.4/1