ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

    โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอักษรย่อว่า น.ก.พ. ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

        เดิมตำบลหนองกรดยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อมาในปี พ.ศ.2519 นายมงคล เอี่ยมสำอางค์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาประจำจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอบรรพตพิสัย ได้ดำเนินการขอตั้งโรงเรียนในระดับตำบล ซึ่งเป็นผลสำเร็จและได้นำเรื่องเข้าปรึกษาสภาตำบล และกลุ่มครู-อาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ในตำบลหนองกรด ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ให้จัดตั้งในเขตตำบลหนองกรด ต่อจากนั้นสภาตำบล โดยมี นายพิศิษฐ์ ธุวดาราตระกูล กำนันตำบลหนองกรดเป็นประธาน ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง ในที่สุดได้จัดซื้อที่ของนายหุ้ยพงษ์ แซ่หั่น มีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่เศษ เป็นเงินจำนวน 100,000.- บาท และได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 60,000.- บาท โดยได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนในตำบลหนองกรดเป็นอย่างดี ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โต๊ะเรียน เก้าอี้ กระดานดำ นั้นเป็นของโรงเรียนวัฒนศึกษา ซึ่งมี นายประสงค์ วงษ์สุนทร สมาชิกผู้แทนราษฏรจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้นเป็นผู้มอบให้

        ต่อมาในปี พ.ศ.2520 จึงได้ดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสิทธิเดช นรัตถรักษา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้รับนักเรียน จำนวน 67 คน ชาย 40 คน หญิง 27 คน ครู-อาจารย์ 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน โดยมี นายสุชาติ กิตติมานนท์ เป็นครูใหญ่

 

        ปัจจุบันโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม มีนักเรียนทั้งหมด 608 คน ครู จำนวน 31 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราวแบ่งเป็นครูอัตราจ้าง 5 คน นักการภารโรง 3 คน มีพื้นที่จำนวน 31 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา โรงเรียนอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอบรรพตพิสัย ระยะทาง 19 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 37 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ระยะทาง 35 กิโลเมตร โดยมี ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

สามารถดาวโหลดประวัติฉบับเต็มได้ด้านล่างเพจ

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.59 KB