ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
25 หมู่ 7   ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 056288166 เบอร์โทรสาร 056288166
Email : nkps_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน