ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรจนา ด้วงชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5651557
อีเมล์ : rojana_ae05@hotmail.com
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,13:45  อ่าน 347 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,13:45   อ่าน 347 ครั้ง