กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0872063492
อีเมล์ : shayanee_su@hotmail.com

นางสาวสุนิภา สังข์เปีย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0822325261

นางสาวอรทัย ยศวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0971695539
อีเมล์ : Yotwichai.pigthai.gun@gmail.com

นางสาวกัญญาณัฐ ไผ่วุฒิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0911488386