ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งครูกรอกข้อมูล บัญชีรายละเอียด การลงทะเบียนอบรมครู ปีงบประมาณ 2560 สพม. 42
        แจ้งให้คุณครูทุกคนที่ลงทะเบียนอบรมครู (งบประมาณ 10,000 บาท) และได้รับการอนุมัติจาก ผอ.โรงเรียนแล้วช่วยกรอกข้อมูล รายละเอียดการลงทะเบียน ทางลิงค์ที่ส่งมาให้นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ในการยืมเงินงบประมาณต่อไป โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่นๆให้แยกประเภทเป็น 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 2.ค่าที่พัก 3.ค่าพาหนะ และค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร https://goo.gl/Qxcqmk
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 594 ครั้ง