ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 1180 ครั้ง