ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและคุณครูผู้อาวุโสของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและคุณครูผู้อาวุโสของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ที่กำลังจะมาถึง เพื่อแสดงความรักความเคารพนับถือ พร้อมทั้งรับคำอวยพร เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิต อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และร่วมสืบสานประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,20:46   อ่าน 63 ครั้ง