ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ร่วมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ณ หอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนหนองกรดพิทยคม
ดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ????????

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,20:38   อ่าน 63 ครั้ง