ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมจัดกิจกรรมรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในนามโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนกับโรงเรียนของเราค่ะ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,20:32   อ่าน 58 ครั้ง