ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬายิงปืน จากหนองกรดพิทยาคมโมเดล ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "นครสวรรค์เกมส์"
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬายิงปืน จากหนองกรดพิทยาคมโมเดล ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "นครสวรรค์เกมส์" ในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับรางวัลดังนี้
๑. เด็กชายทิวาวัชร์ ทะอินเลย นักเรียนชั้น ม.๒/๑
????รางวัลชนะเลิศ ปืนสั้นยิงช้า ชาย ๕๐ เมตร/ทีม
????รางวัลชนะเลิศ ปืนสั้นอัดลมชาย ๑๐ เมตร/ทีม
????รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ปืนสั้นอัดลมชาย ๑๐ เมตร/บุคคล
๒. นายอรรฆพร จงไพศาล นักเรียนชั้น ม.๕/๒
????ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ปืนสั้นยิงช้าชาย ๕๐ เมตร/ทีม
????รางวัลชนะเลิศ ปืนสั้นอัดลมชาย ๑๐ เมตร/ทีม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,20:26   อ่าน 29 ครั้ง