ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูแนะแนวโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ออกแนะแนวสัญจร เพื่อแนะแนวและเชิญชวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยออกแนะแนวโรงเรียนดังนี้
๑. โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์บูรณะ
๒. โรงเรียนวัดบ้านพลัง
๓. โรงเรียนวัดหนองเสือ
๔. โรงเรียนวัดหนองกรด
๕. โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส
๖. โรงเรียนหนองปลาไหล
๗. โรงเรียนวัดบ้านไผ่
๘. โรงเรียนมาบมะขาม
๙. โรงเรียนวัดคลองธรรม
๑๐. โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน (ประชาสามัคคี)
๑๑. โรงเรียนบางพล้อยางหลวง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,11:15   อ่าน 73 ครั้ง