ภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำผลงานของนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีใหม่ วิถีอนาคต เสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ โบราณสถานวัดดงแม่นางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566,09:51   อ่าน 100 ครั้ง