ภาพกิจกรรม
รับรางวัลชมเชย ในโครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นำโดยว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจุฑามาศ พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววนัสนันท์ อิ่มเขียว และนายเจนณรงค์ มะเอียง นักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีครูกุศลิน วัชรสรณ์ และครูสมรปะวะภูชะโก เป็นครูที่ปรึกษาโครงการให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,18:55   อ่าน 45 ครั้ง