ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยมีนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงร่วมสอบด้วย ในการนี้ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมนำอาหารคาวหวานและผลไม้มาถวายเพล และเป็นเจ้าภาพโรงทานเลี้ยงนักเรียนที่เข้าร่วมสอบในวันนี้ โดยมีรายชื่อเจ้าภาพ ดังนี้
๑. วัดมาบมะขาม
๒. วัดสี่แพ่ง
๓. วัดคลองธรรม
๔. วัดหนองปรือ
๕. วัดใหม่หนองกรด
๖. วัดคลองมงคล
๗. หมู่ ๔ บ้านคลองเคียน
๘. หมู่ ๙ บ้านหนองปรือ
๙. หมู่ ๑๔ บ้านหอมพัฒนา
๑๐. รองฯจุฑามาศ พัฒนศิริ และคณะครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม (ไอศกรีม)
๑๑. ครูเกษมศรี (ข้าวมันไก่)
๑๒. แม่ค้า ชมพู มิน
๑๓. แม่ค้า พิณ ผลไม้
๑๔. แม่ค้า ยา น้ำหวาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,10:04   อ่าน 214 ครั้ง