ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ารเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับพรรค สพ.(น) “สามัคคีพัฒนา(หนองกรดพิทยาคม” ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและคณะครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ให้เข้ามาทำหน้าที่ประธานนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมต่อไป
โอกาสนี้โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรและเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,10:10   อ่าน 294 ครั้ง