ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,10:22   อ่าน 184 ครั้ง