ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดจัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรหนองกรด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านบึง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2565,21:09   อ่าน 14 ครั้ง