ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมยอดเยี่ยมและดีเด่น ๓.๗๕ ขึ้นไป
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู “รำลึกศรัทธา บูชาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมยอดเยี่ยมและดีเด่น ๓.๗๕ ขึ้นไป
ขอให้นักเรียนประสบความสุขความเจริญ และประสบความสำเร็จสืบไป
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,21:22   อ่าน 5 ครั้ง