ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,12:36   อ่าน 10 ครั้ง