ภาพกิจกรรม
แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมและครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ออกแนะแนวสัญจรโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,11:34   อ่าน 26 ครั้ง