ภาพกิจกรรม
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓  ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,13:41   อ่าน 50 ครั้ง