ภาพกิจกรรม
คปภ.เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและประเมินผลเชิงประจักษ์
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุชาติ สุทธยานันท์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย นายธโนดม โลกาพัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และคณะ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและประเมินผลเชิงประจักษ์ การประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย และมอบตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ในนามโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และจะนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการของเราต่อไป
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,10:31   อ่าน 104 ครั้ง