ภาพกิจกรรม
อบรมแกนนำเยาวชนสร้างคนสร้างอาชีพ
วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมความเข้มเเข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมที่ ๒ อบรมแกนนำเยาวชนสร้างคนสร้างอาชีพ ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยนางสาวจุฑามาส พัฒนาศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,10:45   อ่าน 26 ครั้ง