ภาพกิจกรรม
กระทงถวายวัด
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมร่วมกันทำกระทงถวายวัด เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,14:24   อ่าน 18 ครั้ง