ภาพกิจกรรม
ค่ายเด็ก Gen Z เข้าใจ เข้าถึง รู้ซึ้งประโยชน์การประกันภัย วันที่1
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมจัดกิจกรรม “ค่ายเด็ก Gen Z เข้าใจ เข้าถึง รู้ซึ้งประโยชน์การประกันภัย” ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก นายจักริน จรัญรัตนศรี ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 2 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย จังหวัดนครสวรรค์ มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,14:05   อ่าน 25 ครั้ง