ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อบรมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ใช้คุณธรรมนำโซเชียล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดโครงการเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓ “กิจกรรมที่ ๑ อบรมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ใช้คุณธรรมนำโซเชียล” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,19:17   อ่าน 58 ครั้ง