ภาพกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ใช้คุณธรรมนำโซเชียล”
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จัดโครงการเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓ “กิจกรรมที่ ๑ อบรมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ใช้คุณธรรมนำโซเชียล” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปรางทอง บุระตะ นางสาวอัจฉราพรรณ เพชรแจ่ม และนางสาวสุภารัตน์ ภู่เรืองเดช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,19:03   อ่าน 75 ครั้ง