ภาพกิจกรรม
อย.น้อย
วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางสาวพรทิพย์ สุธาสิริทัพย์ เภสัชกรชำนาญการและคณะ มาติดตามการดำเนินกิจกรรมการใช้ชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯครูแกนนำ อย.น้อย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ อย.น้อย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2563,12:52   อ่าน 79 ครั้ง