ภาพกิจกรรม
แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ณ สภาบริหารคณะสงฆ์ วัดโพธารามพระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
- ระดับมัธยม (ชาย) ชนะเลิศอันดับ ๑
- ระดับมัธยม (หญิง) อันดับที่ ๔
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ฝึกซ้อมอย่างทุ่มเท และเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันระดับภาคต่อไป
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2563,08:24   อ่าน 39 ครั้ง