ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม "Way of Life"
การจัดเวทีความรู้ความเข้าใจการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต "Way of Life"  ณ วัดใหม่หนองกรด
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,10:00   อ่าน 293 ครั้ง