ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วม ระดับจังหวัด การสร้างงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:44  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วม ระดับจังหวัด การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:43  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์ หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:41  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : N.K.P. Edutainment Day Camp I
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:38  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:37  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาแฟลตแอนิเมชันระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:37  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 14-15 มิถุนายน 2560
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:22  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Certificate of Completion : Teaching Vocabulary and Pronounciation
ชื่ออาจารย์ : นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,09:41  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..