ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น(2D animation) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:53  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:53  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:52  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:51  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:51  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือรวมศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:48  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:47  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัดการแข่งขันภาพปะติดระดับช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:46  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:45  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วม ระดับจังหวัด การสร้างงานนำเสนอ(Presentation) ระดับช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59
ชื่ออาจารย์ : นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:45  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..