ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเขาทองวิทยา 1 ตุลาคม 2559
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:14  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อ เมือง จ นครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:04  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 At Primary Educational Services Area Office 2 โรงเรียนสระแก้ว อ ลาดยาว จ นครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:02  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : N.K.P. Edutainment Day Camp I
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:38  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 14-15 มิถุนายน 2560
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:22  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Certificate of Completion : Teaching Vocabulary and Pronounciation
ชื่ออาจารย์ : นางวัชราภรณ์ วิทยารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,09:41  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..