ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษแสนสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,14:51  อ่าน 369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills Competition ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,14:45  อ่าน 457 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกการพัฒนาทักษะทางภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,11:08  อ่าน 385 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,11:07  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอน ท101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางเกษมศรี อ่วมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,11:05  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,11:50  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรจนา ด้วงชื่น
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,13:45  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม "แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่2" Maxploys Tripple Game Northern Challenge 2016 2nd วันที่ 27th -28th August 2016
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:25  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ห้างสรรพสินค้าท๊อปแลนด์อาเขต จ. พิษณุโลก 8 พฤศจิกายน 2559
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:21  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 19th EGAT’T NROD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016 ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ. พิษณุโลก 16 พฤศจิกายน 2559
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:17  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..