ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษแสนสนุก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,14:51  อ่าน 919 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skills Competition ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,14:45  อ่าน 1061 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก รายวิชาชีววิทยา 4 (ว30244) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมร ปะวะภูชะโก
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2560,13:45  อ่าน 1032 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม "แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่2" Maxploys Tripple Game Northern Challenge 2016 2nd วันที่ 27th -28th August 2016
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:25  อ่าน 945 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ห้างสรรพสินค้าท๊อปแลนด์อาเขต จ. พิษณุโลก 8 พฤศจิกายน 2559
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:21  อ่าน 965 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 19th EGAT’T NROD CROSSWORD CHAMPIONSHIP 2016 ณ วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ. พิษณุโลก 16 พฤศจิกายน 2559
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:17  อ่าน 1035 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนเขาทองวิทยา 1 ตุลาคม 2559
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:14  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อ เมือง จ นครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:04  อ่าน 827 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill Competition วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 At Primary Educational Services Area Office 2 โรงเรียนสระแก้ว อ ลาดยาว จ นครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,14:02  อ่าน 836 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : N.K.P. Edutainment Day Camp I
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี จันดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,13:38  อ่าน 777 ครั้ง
รายละเอียด..