ผู้บริหาร

นายสิงหวรรธน์ มาตราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2015
ปรับปรุง 26/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 139111
Page Views 187507
รับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีระพันธ์ พวงจำปี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจรัส สร้อยสอาด
ครู คศ.2

นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล
ครู คศ.3

นายกรกต ชื่นอารมย์
ครู คศ.1

นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์
พนักงานราชการ

นางสาวกนิษฐา แสงสุด