กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสาธิต เกษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0913819441

นางสาวสิริกรานต์ เข่งน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0821417195