ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม

นางปาณิศรา จำปารัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0930346749
อีเมล์ : kha25255@gmail.com