ข่าวประชาสัมพันธ์
Smart Student (อ่าน 27) 10 ก.พ. 64
โครงการสร้างนักกีฬายิงปืนจังหวัดนครสวรรค์ (อ่าน 29) 10 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปี (อ่าน 72) 11 ม.ค. 64
ประกาศ​ โรงเรียน​หนอง​กรด​พิทยาคม... แจ้งปิดสถานศึกษา​เป็นกรณีพิเศษ​ ตั้งแต่วันที่​ 28-30​ ธันวาคม​ (อ่าน 101) 25 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการบ้านพักครู (อ่าน 98) 22 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกว (อ่าน 141) 04 ธ.ค. 63
ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ บ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (อ่าน 136) 30 พ.ย. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 447) 12 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 407) 12 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 361) 11 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 311) 11 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 334) 10 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 328) 10 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 298) 09 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 299) 08 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 165) 08 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 174) 07 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 165) 07 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 174) 06 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 158) 06 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 162) 05 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 166) 05 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 168) 04 พ.ค. 63
สถิติและรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 167) 04 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 148) 03 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 155) 03 พ.ค. 63
รับสมัครเรียน63 (อ่าน 197) 23 เม.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2562 (อ่าน 277) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2562 (อ่าน 267) 02 ม.ค. 63
ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 714) 19 ต.ค. 62
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 411) 22 ก.ย. 62
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปีการศึกษา2562 (อ่าน 373) 09 ส.ค. 62
หลักสูตรโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารดาวน์โหลดน่ะค่ะ (อ่าน 1174) 03 ก.ค. 61
แจ้งปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ (อ่าน 1173) 28 พ.ย. 60
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 1) (อ่าน 1115) 24 ต.ค. 60
ตารางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560 (ไฟล์ 2) (อ่าน 1166) 24 ต.ค. 60
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2/2560 (อ่าน 1215) 24 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 1064) 29 ก.ย. 60
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ (อ่าน 1022) 21 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60 (อ่าน 1035) 21 ก.ย. 60