ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกำหนดการจัดการแข่งขันฯ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต สพม.42 (อ่าน 14) 13 ก.ย. 60
ใบลาของนักเรียน (อ่าน 26) 03 ส.ค. 60
คู่มือยืมเงินโครงการอบรมครู (อ่าน 21) 02 ส.ค. 60
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) (อ่าน 43) 17 ก.ค. 60
แจ้งครูกรอกข้อมูล บัญชีรายละเอียด การลงทะเบียนอบรมครู ปีงบประมาณ 2560 สพม. 42 (อ่าน 93) 13 ก.ค. 60
การอบรมหลักสูตรพัฒนาครู คนละ 10,000 บาท (อ่าน 4781) 03 ก.ค. 60
ขอเชิญชวนคุณครูส่งแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) (อ่าน 56) 22 มิ.ย. 60
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 (อ่าน 74) 20 มิ.ย. 60
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม KICKOFF ณ เหมืองระกำ หมู่ 7 ต.หนองกรด (อ่าน 80) 20 มิ.ย. 60