รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
25 หมู่ 7   ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 056288166 เบอร์แฟกส์ 056288166
Email : nkps_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :