รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร พยัคฆกูล (มินทร์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 25
อีเมล์ : minyai2106@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบรรพตพิสัย
ตำแหน่ง : ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบรรพตพิสัย ผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ต.ค. 2562,15:10 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.177.2


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล